Popis

Cíl projektu:

Cílem projektu je zlepšit prostřednictvím rozšíření dalšího vzdělávání kompetence pracovníků zaměstnaných ve zdravotnictví tak, aby došlo k posílení jejich schopností a byl navýšen jejich potenciál pro zaměstnavatele.

Cílová skupina projektu:

Cílovou skupinu tvoří především záchranáři a dispečeři Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, do projektu budou zařazeni i vedoucí pracovníci zdravotnických zařízení.

více

Popis

Cíl projektu:

Cílem projektu je zlepšit kompetence pracovníků škol a školských zařízení vč. vedoucích pracovníků v oblasti jazykové vybavenosti, práce s ICT technologiemi při výuce jazyků a v neposlední řadě také transfer aktuálních trendů v oblasti managementu a marketingu k vedoucím pracovníkům.

Cílová skupina projektu:

Zástupci cílové skupiny nejsou tvoření pouze jazykáři, ale také ostatními zaměstnanci, především učiteli jiných než jazykových předmětů a také zaměstnanci školy, kteří se podílejí na zajištění nebo samotné realizaci zahraničních akcí, příp. mezinárodních v roli hostitele, a potřebují být vybaveni potřebnými jazykovými dovednostmi. Samostatnou skupinu pak tvoří vedoucí pracovníci těchto institucí.

více

zobrazit kurzy pro přihlášení